IPN BU 4111/27

IPN BU 4111/27

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 4111/27
Opis zawartości
Tytuł

Dokumenty Henryka Śmigacza związane z działalnością zawodową.

Opis

– Bescheinigung [Zaświadczenie z Agfa-Foto dla Henryka Śmigacza i jego pomocnika Edwarda Dulewicza]; 20-04-1944 r.; – Prospekt reklamowy Atelier Fotografii Artystycznej Henryka Śmigacza (z odręcznymi poprawkami); – Odręczny spis aparatów fotograficznych, którymi posługiwał się Henryk Śmigacz podczas wojny (na odwrocie fotografii żony Jadwigi).

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1944
Data końcowa
1944
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
5
Miejsce przechowywania