IPN Sz 738/35

IPN Sz 738/35

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Sz 738/35
Historical reference numbers
226/72
File description
Title

Akta osobowe tymczasowo aresztowanego dot. Zaręba Jerzy, imię ojca: Marian, ur. 01-04-1951 r., podejrzanego o to, że w dniu 8 października 1985 r. w Szczecinie wspólnie z Grzegorzem Ostrowskim podjął działanie w celu wywołania niepokoju publicznego, w ten sposób, że drukował i kolportował na terenie miasta Szczecina ulotki nawołujące do bojkotu wyborów do Sejmu PRL oraz to, że w swej treści zawierały one nieprawdziwe informacje na temat stanu gospodarki, stosunków Państwa z Kościołem, naruszenia ustawy konstytucyjnej a także informacje o naruszeniach prawa przez pracowników organów ścigania, tj. pod zarzutami z art. 282a kk Ustawy z dnia 19-04-1969 r. Zatrzymany dnia 08-10-1985 r. Przetrzymywany w Zakładzie Karnym w Nowogardzie od 16-10-1985 r. do 05-11-1985 r. Zwolniony w dniu 05-11-1985 r.

Dates
Starting date
1983
Closing date
1985
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1