IPN Sz 450/50

IPN Sz 450/50

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Sz 450/50
Former reference numbers
IPN GK 254/50, SOKsz 50, 862 Pr.
Historical reference numbers
K. 337/46, Kspec. 625/46, V Ds. 25/47, V K. 76/47
File description
Title

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Klostermann Otto, imię ojca: Herman, ur. 15-10-1889 r., oskarżonemu o to, że w okresie od września 1939 r. do 1945 r. w m. Canów (pol. Sianów - pow. Koszalin), jako członek organizacji przestępczej NSDAP brał udział w zbrodniach dokonywanych przez tę organizację, bił, znieważał uczucia i godność narodową oraz oskarżał przed policją przymusowo zatrudnionych u siebie robotników z powodu niewyrażenia mu pokłonu a także z powodu odwiedzin kolegów, czym działał na szkodę Państwa Polskiego i polskiej ludności cywilnej, tj. o czyny z art. 1 § 2 Dekretu PKWN z dnia 31.08.1944 r. w brzmieniu Dekretu z dnia 16.02.1945 r.

Dates
Starting date
1945
Closing date
1949
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
104