IPN Sz 450/51

IPN Sz 450/51

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Sz 450/51
Former reference numbers
IPN GK 254/51, SOKsz 51, 863 Pr.
Historical reference numbers
K. 339/46, Kspec. 548/46, V Ds. 26/47, V K. 77/47
File description
Title

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Reinke Wilhelm, imię ojca: Karl/Karol, ur. 30-10-1896 r., oskarżonemu o to, że okresie od lipca 1940 r. do lipca 1943 r. w m. Hamerstein/Hammerstein (pol. Czarne, pow. Szczecinek), idąc na rękę okupacyjnej władzy niemieckiej, jako oficer pełniący administracyjne funkcje w obozie jeńców w ww. miejscowości, bił jeńców i wyznaczał im niedostateczne racje żywnościowe oraz bił zatrudnionych robotników polskich w swoim gospodarstwie, tj. o czyny z art. 1 § 2 Dekretu PKWN z dnia 31.08.1944 r. w brzmieniu Dekretu z dnia 16.02.1945 r.

Dates
Starting date
1946
Closing date
1948
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
205