IPN BU 4028/13

IPN BU 4028/13

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 4028/13
Opis zawartości
Tytuł

Dokumentacja lokalnych władz administracyjnych, policyjnych i partyjnych w Prowincji Prusy Wschodnie dot. mniejszości polskiej.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1935
Data końcowa
1939
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
45
Miejsce przechowywania