IPN Sz 450/55

IPN Sz 450/55

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Sz 450/55
Dawna sygnatura
IPN GK 254/55, SOKsz 55, 867 Pr.
Sygnatura wytwórcy
V Ds. 34/47, V K. 82/47
Opis zawartości
Tytuł

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Grap-Klossowski/Grap Klossowski/Klusowski/Kluzowski/Grap von Kluzowski/Grab Klossowski/Kłosowski Werner, imię ojca: Herman, ur. 03-03-1888 r., oskarżonemu o to, że w okresie od września 1939 r. do 1945 r. w m. Koszalin, idąc na rękę władzom niemieckim, działał na szkodę Państwa Polskiego poprzez uczestniczenie w organizacji przestępczej NSDAP w charakterze jej członka oraz jako "Sturmführera" w organizacji SS, tj. o czyny z art. 1 § 2 Dekretu PKWN z dnia 31.08.1944 r. w brzmieniu Dekretu z dnia 16.02.1945 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1919
Data końcowa
1947
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
112