IPN By 975/11

IPN By 975/11

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN By 975/11
Sygnatura wytwórcy
Kw 147/89
Opis zawartości
Tytuł

Akta sprawy o wykroczenie prowadzonej przeciwko: Wojciech Dąbrowski, imię ojca: Stanisław, ur. 12-02-1963 r., obwinionego o to, że w okresie co najmniej 3 miesięcy do dnia 01-02-1989 r. w Golubiu-Dobrzyniu nie pozostawał w stosunku pracy, nie pobierał nauki i nie zgłosił się do organu administracyjnego w celu złożenia wyjaśnień, tj. o wykroczenie z art. 20 pkt. 1 ustawy z dnia 26-10-1982 r. o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1989
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania