IPN GK 918/15

IPN GK 918/15

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN GK 918/15
Dawna sygnatura
810/15
Opis zawartości
Tytuł

[Wykazy imienne więźniów narodowości polskiej, którym wydano legitymacje przy opuszczaniu obozu w okresie od 25-05-1945 do 18-07-1945 r.]

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1945
Data końcowa
1945
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
87
Miejsce przechowywania