IPN Ld 641/30

IPN Ld 641/30

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 641/30
Opis zawartości
Tytuł

Relacja Eugeniusza Wawrzyńczaka ps. "Puszczyk" dotycząca zasadzki zorganizowanej przez oddział partyzancki Armii Krajowej na żandarmów niemieckich nieopodal miejscowości Skórkowice w 1944 r. - maszynopis

Opis

Brak daty powstania relacji.

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
7
Miejsce przechowywania