IPN BU 2458/30 t. 11

IPN BU 2458/30 t. 11

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów