IPN Kr 667/123

IPN Kr 667/123

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Podseria
R.
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 667/123
Sygnatura wytwórcy
R 45/45
Opis zawartości
Tytuł

Akta w sprawie rehabilitacyjnej dot. Edward Cholewka, imię ojca: Wojciech, ur. 22-07-1913 r., w związku z wpisaniem na niemiecką listę narodową (volkslistę).

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1945
Data końcowa
1946
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
39
Miejsce przechowywania