IPN Bi 263/88

IPN Bi 263/88

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 263/88
Sygnatura wytwórcy
22/70/3
Opis zawartości
Tytuł

Repertorium "R" Prokuratury Powiatowej w Bielsku Podlaskim z lat 1951-1958, nr od 1/51 do 35/58

Opis

"R" - repertorium rewizji

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1951
Data końcowa
1970
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba kart
87