IPN Ka 454/72

IPN Ka 454/72

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 454/72
Opis zawartości
Tytuł

Skany dokumentów i fotografie pamiątek dotyczących Witolda Aleksandra Łuczkiewicza, z zawodu leśnika, żołnierza Polskiej Organizacji Wojskowej i Wojska Polskiego podczas walk o niepodległość Polski w latach 1918-1921, min. w obronie Lwowa, na froncie ukraińskim i bolszewickim, w walkach o oswobodzenie Wilna, uczestnika akcji plebiscytowej i walk powstańczych na Górnym Śląsku w latach 1920-1921, w okresie międzywojennym m.in. nadleśniczego i dyrektora Szkoły Leśnej w Margoninie

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1921
Data końcowa
1950
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1