IPN Po 1268/15

IPN Po 1268/15

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Po 1268/15
Opis zawartości
Tytuł

Referaty i wystąpienia dr Olgierda Baehra na temat sytuacji w Polsce i polityki europejskiej w 1990 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1990
Data końcowa
1990
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
67
Miejsce przechowywania