IPN By 962/1

IPN By 962/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN By 962/1
Opis zawartości
Tytuł

Mapa Gospodarcza Europejskich Krajów Demokracji Ludowej i obszarów przyległych, Centralny Urząd Geodezji i Kartografii, Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, Warszawa 1956.

Opis

Skala: 1 - 1 200 000.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1956
Data końcowa
1956
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania