IPN Gd 605/22

IPN Gd 605/22

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Subseries
Record identification
IPN reference number
IPN Gd 605/22
Former reference numbers
IPN GK 216/22, SAGd 22, 4/52, So.W. 17/50, VII Sz. 10/50, S. 100/50
Historical reference numbers
I K. 211/50
File description
Title

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Bronisława Wolf, imię ojca: Leon, ur. 16-02-1909 r., oskarżonej o to, że w 1942 r. na terenie powiatu bytowskiego wskazała funkcjonariuszom policji niemieckiej osoby, które dokonały nielegalnego uboju świni, a w 1943 r. na terenie powiatu kartuskiego spowodowała aresztowanie i wywiezienie do obozu koncentracyjnego osób poszukiwanych z przyczyn politycznych, tj. o czyny z art. 1 ust. 2 Dekretu PKWN z dnia 31-08-1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego w brzmieniu dekretu z dnia 10-12-1946 r.; a także oskarżonej o to, że w 1943 r. na terenie powiatu kościerskiego przyjęła III grupę niemieckiej listy narodowej, tj. o czyn z art. 1 § 1 Dekretu z dnia 28-06-1946 r. o odpowiedzialności karnej za odstępstwo od narodowości w czasie wojny 1939-1945 r.

Dates
Starting date
1949
Closing date
1951
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
173