IPN Rz 540/2

IPN Rz 540/2

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Fond/Collection
Record identification
IPN reference number
IPN Rz 540/2
File description
Title

Kopia (w maszynopisie) publikacji Leonarda Jerzewskiego [pseudonim Jerzego Łojka] pt. Dzieje sprawy Katynia, przedruk za Biblioteką „Głosu”, Wrocław 1980. Fotokopie zdjęć (z podpisami) opublikowanych w jednym z wydań książki pt. Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów, w opracowaniu Józefa Mackiewicza, brak daty.

Dates
Starting date
1980
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa, Fotokopia dokumentacji aktowej

Number of volumes
1