IPN Rz 540/8

IPN Rz 540/8

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Fond/Collection
Record identification
IPN reference number
IPN Rz 540/8
File description
Title

„Grudzień 1970”, zeszyt 3 (do użytku wewnątrzzwiązkowego) – luźny zbiór wydruków zawierający m.in. kalendarium wydarzeń w Gdańsku i Gdyni w grudniu 1970 r., wiersze, relacje świadków, postulaty stoczniowców szczecińskich ze stycznia 1971 r. i kopie innych dokumentów. Brak wydawcy, materiały powielone w 1981 r.

Dates
Starting date
1981
Closing date
1981
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1