IPN Rz 540/7

IPN Rz 540/7

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 540/7
Opis zawartości
Tytuł

„Grudzień 1970”, zeszyt 1. Zeszyt zawiera listy i pisma osób poszkodowanych przez władze komunistyczne, oficjalne wystąpienia władz, relacje świadków i kopie innych dokumentów. Zeszyt został wydany przez Podkarpacki Regionalny Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” w Krośnie, 23-02-1981 r. „Grudzień 1970”, broszura zawierająca zdjęcia oraz wiersze i poematy o krwawym stłumieniu protestów robotniczych na Wybrzeżu w 1970 r. Broszura wydana w serii Zeszytów informacyjnych BIPS [Biuro Informacji Prasowej KKP NSZZ „S”] w 1981 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1