IPN Rz 540/6

IPN Rz 540/6

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Fond/Collection
Record identification
IPN reference number
IPN Rz 540/6
File description
Title

„Solidarność Podkarpacka”, pismo „Solidarności” Regionu Podkarpacie, wydawane w latach 1980–1989 z różnymi podtytułami.

Abstract

W teczce: „Solidarność Podkarpacka” – biuletyn informacyjny, nr 6 z 20-12-1980 r. i nr 8 z 3-02-1981 r.; „Solidarność Podkarpacka” – informator regionalnej organizacji związkowej w Krośnie, nr z 20-05-1981 r., nr z 5-06-1981 r. (2 egz.), nr z 5-07-1981 r. (3 egz.), nr z 15-08-1981 r., nr z 1-09-1981 r., nr 19 z 25-10-1981 r., nr 20 z 2-11-1981 r., nr 22 z 18-11-1981 r., nr 23 z 26-11-1981 r.; Jak utworzyć samorząd? – dodatek do informatora „Solidarność Podkarpacka”, nr 1 z czerwca 1981 r.; „Solidarność Podkarpacka” – informator regionalnej organizacji związkowej „Solidarność” ziemi krośnieńskiej, nr 49 z 28-02-1988 r.; „Solidarność Podkarpacka” – informator regionalnej organizacji związkowej w Krośnie, nr 56 z 6-03-1989 r. (8 egz.); „Solidarność Podkarpacka” – magazyn społeczno-związkowy, nr 1/58, Krosno, 13-12-1989 r.

Dates
Starting date
1980
Closing date
1989
Material description
The media type

Druk ciągły

Number of volumes
1