IPN Rz 540/5

IPN Rz 540/5

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Fond/Collection
Record identification
IPN reference number
IPN Rz 540/5
File description
Title

„Solidarność Wiejska”, pismo Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników wydawane w Warszawie w latach 1980–1981

Abstract

W teczce następujące numery: „Solidarność Wiejska”, pismo NSZZR, nr 1, grudzień 1980; „Solidarność Wiejska” (bez podtytułu), nr 6, marzec–początek kwietnia [1981 r.]

Dates
Starting date
1980
Closing date
1981
Material description
The media type

Druk ciągły

Number of volumes
1