IPN Rz 540/69

IPN Rz 540/69

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 540/69
Opis zawartości
Tytuł

Raport DIP (Konserwatorium „Doświadczenie i Przyszłość”) na dzień 10 lipca 1981 r. przygotowany do druku przez redakcję „Solidarności rzeszowskiej” w oparciu o tygodnik BIPS (Biura Informacji Prasowej KKP NSZZ „Solidarność”) nr 11 lipca 1981 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1