IPN Gd 605/19

IPN Gd 605/19

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Subseries
Record identification
IPN reference number
IPN Gd 605/19
Former reference numbers
IPN GK 216/19, SAGd 19, 3/53, S. 300/49, VI Ds. 262/49
Historical reference numbers
I K. 150/50
File description
Title

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Aleks/Aleksy Teodor Seidler, imię ojca: Jan, ur. 19-06-1892 r., oskarżonemu o to, że we wrześniu 1939 r. w Gdańsku działał na rzecz państwa niemieckiego i spowodował pobicie przez żandarmerię kolejarzy polskich Leon Jurczyk oraz Augustyn John, a także uczestniczył w ich aresztowaniu, tj. o czyny z art. 2 Dekretu PKWN z dnia 31-08-1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego w brzmieniu dekretu z dnia 10-12-1946 r.

Dates
Starting date
1949
Closing date
1950
Posteriora
1962
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa, Wycinki z prasy

Number of volumes
1
Number of pages
75