IPN Rz 540/66

IPN Rz 540/66

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 540/66
Opis zawartości
Tytuł

Wielkopolska Dekada Trzeźwości, 18 – 28.06. [1981], broszura wydana przez Społeczny Komitet Obchodów 25 rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1