IPN Rz 540/63

IPN Rz 540/63

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 540/63
Opis zawartości
Tytuł

Postulaty postawione 3 listopada 1980 r. przez rolników wsi Haczów na zebraniu Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników „Solidarność Wiejska”.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1980
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1