IPN Rz 540/62

IPN Rz 540/62

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 540/62
Opis zawartości
Tytuł

„Konspekt”, Nieregularnik Komisji Zakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Krośnie, nr 1(16) grudzień 1989 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1989
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1