IPN Rz 540/52

IPN Rz 540/52

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 540/52
Opis zawartości
Tytuł

„Przegląd Wiadomości Agencyjnych”, Region Mazowsze „Solidarność”, wybrane numery z lat 1988–1989.

Opis

W teczce: nr 7(134) z 17-02-1988, nr 8(135) z 24-02-1988, nr 37(164) z 11-11-1988, nr 38(165) z 18-11-1988, nr 42(169) z 16-12-1988, nr 43(170) z 23-12-1988, nr 3(173) z 20-01-1989, nr 4(174) z 27-01-1989, nr 5(175) z 03-02-1989.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1988
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1