IPN Rz 540/51

IPN Rz 540/51

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 540/51
Opis zawartości
Tytuł

„Prawo i bezprawie”, Biuletyn Komisji Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność” [Warszawa]; nr 18/5 wrzesień 1988, nr 22/1 styczeń 1989.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1988
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1