IPN Rz 540/50

IPN Rz 540/50

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 540/50
Opis zawartości
Tytuł

„Tygodnik Mazowsze”, NSZZ „Solidarność” Warszawa; nr 238 z 10-02-1988, nr 239 z 17-02-1988, nr 270 z 09-11-1988.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1988
Data końcowa
1988
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1