IPN Rz 540/42

IPN Rz 540/42

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 540/42
Opis zawartości
Tytuł

Biuletyn związkowy NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-Wschodni, Lublin; nr 43, 30-08-1981 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1