IPN Rz 540/41

IPN Rz 540/41

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 540/41
Opis zawartości
Tytuł

Informacje Pogotowia Strajkowego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego „Solidarność”; nr 8, 19-08-1981 r. (5 egz.)

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1