IPN Rz 540/39

IPN Rz 540/39

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 540/39
Opis zawartości
Tytuł

Biuletyn informacyjny NSZZ „Solidarność” Stoczni im. Komuny Paryskiej, Gdynia; nr 49, 10-08-1981 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1