IPN Rz 540/38

IPN Rz 540/38

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 540/38
Opis zawartości
Tytuł

„Wiadomości Dnia”, wydawca: Ośrodek Badań Społecznych NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze, [Warszawa], nr 165 z 10-08-1981 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1