IPN Rz 540/22

IPN Rz 540/22

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 540/22
Opis zawartości
Tytuł

Biuletyn Komisji Zakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Krośnie; nr 6 z 14-09-1981 r., nr 7 z września 1981 r., nr 8 z 14-10-1981 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1