IPN Rz 540/15

IPN Rz 540/15

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 540/15
Opis zawartości
Tytuł

Biuletyn Pism Związkowych i Zakładowych NSZZ „S”, Agencja Prasowa AS; nr 20 (9-06 – 15-06-1981), nr 21 (16-06 – 21-06-1981).

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1