IPN Bi 610/73

IPN Bi 610/73

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Fond/Collection
Record identification
IPN reference number
IPN Bi 610/73
File description
Title

Ocena proponowanej podwyżki cen artykułów pochodzenia zbożowego oraz rekompensat z tego tytułu, Ośrodek Badań Działalności Gospodarczej przy Zarządzie Regionalnym Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”

Dates
Starting date
1981
Closing date
1981
Material description
The media type
Number of volumes
1
Number of pages
12