IPN Bi 610/63

IPN Bi 610/63

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 610/63
Opis zawartości
Tytuł

Kurier Okrągłego Stołu, wyd. Grupy Oporu "Solidarni", nr 13, 07-04-1989 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1989
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
5