IPN Gd 1231/24

IPN Gd 1231/24

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1231/24
Opis zawartości
Tytuł

Ulotka Polskiej Partii Niepodległościowej z 1989 r. wzywająca do obalenia władzy komunistycznej

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1989
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
2
Miejsce przechowywania