IPN Gd 1231/20

IPN Gd 1231/20

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1231/20
Opis zawartości
Tytuł

Ulotka z oświadczeniem Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” z 1988 r. wzywającym do bojkotu wyborów do Rad Narodowych

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1988
Data końcowa
1988
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
2
Miejsce przechowywania