IPN Wr 47/207

IPN Wr 47/207

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Podseria
K.
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 47/207
Sygnatura wytwórcy
II K 261/81
Opis zawartości
Tytuł

Akta sprawy karnej przeciwko: Porzeziński Edward, imię ojca: Jan, ur. 06-08-1934 r., dyrektorowi ZOZ w Środzie Śląskiej, oskarżonemu o to, że kilkakrotnie zniesławił Józefa Szczygła pełniącego w tej placówce funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność", to jest o czyn z art. 181 § 1 kk.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1