IPN BU 3330/1

IPN BU 3330/1

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN BU 3330/1
File description
Title

Album fotograficzny Karola Angermana, z. 1, 22.12.1940 – 13.04.1941

Abstract

Kopie cyfrowe stron zeszytu z fotografiami por. Karola Zenona Angermana z okresu służby w Legii Oficerskiej na Środkowym Wschodzie i Samodzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich (SBSK) od 22.12.1940 r. do 13.04.1941 r. Fotografie przedstawiają: portrety grupowe żołnierzy Legii Oficerskiej i SBSK; przejazd Legii Oficerskiej z Brytyjskiego Mandatu Palestyny do Egiptu w dniach 22-23 grudnia 1940 r.; jeńców włoskich w Egipcie; koncert chóru oficerskiego w Domu Polskim w Betanii (obecnie Al-Ajzarija w Izraelu); pierwszy kurs kierowców pojazdów mechanicznych SBSK w Dekheili w Egipcie w styczniu 1941 r.; spotkanie żołnierzy w Pułku Ułanów Karpackich SBSK; wizytę żołnierzy w ogrodzie zoologicznym w Kairze w dniach 1-3 lutego 1941 r.; pogrzeb premiera Egiptu w latach w 1928-1929 oraz 1938-1939 Muhammada Mahmuda Paszy w Kairze; 3. kursu kierowców SBSK w Dekheili; pożar baraku angielskiego w obozie w Latrun; mecz piłki nożnej między drużynami SBSK i RAF w obozie w Abu Kir w Egipcie; zawody artyleryjskie oraz koncert orkiestry SBSK pod. dyrekcją st. sierż. Józefa Deręgowskiego w obozie w Dekheili; życie obozowe, wycieczki żołnierzy do Aleksandrii, Kairu, Gizy, Sakkary, Memfis; sceny uliczne i zabytki w Jerozolimie, Kairze, Aleksandrii, Gazie, Damanhur; krajobrazy Palestyny i Egiptu, min. Nil i kanał Sueski.

Dates
Starting date
1940
Closing date
1941
Material description
The media type

Pliki cyfrowe

Number of volumes
1
Place of storage