IPN BU 3330/2

IPN BU 3330/2

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN BU 3330/2
File description
Title

Album fotograficzny Karola Angermana, z. 2, 25.08.1941 – kwiecień 1942

Abstract

Kopie cyfrowe stron zeszytu z fotografiami por. Karola Zenona Angermana z okresu służby w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich (SBSK) od 25.08.1941 r. do kwietnia 1942 r. Fotografie przedstawiają: portrety grupowe żołnierzy SBSK; wyjazd żołnierzy z Al-Amirija w Egipcie i podróż na okręcie „Drake” do Tobruku w Libii; życie obozowe żołnierzy Czołówki Warsztatowo-Naprawczej SBSK w Tobruku do grudnia 1941; pobyt w obozie w Gazali w Libii od 19.12.1941 r. do 10.01.1942 r.; przejazd przez Dernę do Bir el Tachemet w pobliżu Al-Kubba (Giovanni Berta) w gminie Darna w Libii; sceny z życia obozowego i prace przy naprawie pojazdów w Bir el Tachemet w okresie od 11.01.1942 do 25.01.1942; pobyt w Tobruku, Gazali i El Adem; wizytę zastępcy dowódcy Armii Polskiej na Wschodzie gen. Józefa Zająca w Tobruku; mszę i budowę pomnika na cmentarzu w Tobruku; wizytę gen. Józefa Zająca na cmentarzu w Tobruku na grobie ppor. Zbigniewa Pieniążka; pogrzeb mjr. Emila Sikorskiego; przejazd Czołówki Warsztatowo-Naprawczej SBSK do Aleksandrii w Egipcie; śniadanie wielkanocne w obozie SBSK w Al-Amirija w Egipcie; przejazd do obozu w Palestynie w kwietniu 1942 r.; stawianie ciągnika artyleryjskiego, który spadł z mostu w okolicy Gazy; sceny uliczne, zniszczenia wojenne, zabytki i krajobrazy w Libii i Egipcie.

Dates
Starting date
1941
Closing date
1942
Material description
The media type

Pliki cyfrowe

Number of volumes
1
Place of storage