IPN BU 3895/1

IPN BU 3895/1

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN BU 3895/1
File description
Title

Dokumenty osobiste potwierdzające zaangażowanie Jarosława Chudzickiego w strajk na Politechnice Warszawskiej w okresie październik-grudzień 1981 r.: przepustki specjalne Niezależnego Zrzeszenia Studentów Politechniki Warszawskiej, wezwanie do Komendy Dzielnicowej MO Warszawa-Wola, zaświadczenie Komitetu Strajkowego PW o czynnym zaangażowaniu w organizacji strajku studentów uczelni.

Dates
Starting date
1981
Closing date
1981
Material description
The media type

Pliki cyfrowe

Number of volumes
1
Place of storage