IPN BU 3647/10

IPN BU 3647/10

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3647/10
Opis zawartości
Tytuł

Zaświadczenie dla Heleny Łańcuckiej potwierdzające małżeństwo z ppor. rez. 50 PP Włodzimierzem Łańcuckim.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1942
Data końcowa
1944
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania