IPN BU 3785/18

IPN BU 3785/18

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3785/18
Opis zawartości
Tytuł

Dokumentacja fotograficzna: Cambridge Springs Zjazd Koleżeński SWAP 1971.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1971
Data końcowa
1971
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
119
Miejsce przechowywania