IPN GK 918/1

IPN GK 918/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN GK 918/1
Dawna sygnatura
810/1
Opis zawartości
Tytuł

[Wykazy imienne więźniów narodowości polskiej przybyłych do KL Mauthausen dnia 08-08-1938 r. oraz w okresie od 08-03-1940 do 18-12-1941 r. - wyciągi z dokumentów niemieckich tzw. "Zugangsliste".]

Opis

Listy więźniów przybyłych do KL Mauthausen transportami, w tym z obozów w Dachau, Buchenwald, Gusen.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1945
Data końcowa
1945
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania