IPN Wr 558/54

IPN Wr 558/54

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 558/54
Opis zawartości
Tytuł

Zapis dźwiękowy programu telewizyjnego "Rewizja nadzwyczajna" poświęconego Markowi Celtowi

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1991
Data końcowa
1991
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Kaseta magnetofonowa

Liczba tomów
1