IPN BU 3330/3

IPN BU 3330/3

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN BU 3330/3
File description
Title

Album fotograficzny Karola Angermana, z. 3, 10.10.1942 – 1943

Abstract

Kopie cyfrowe stron zeszytu z fotografiami por. Karola Zenona Angermana z okresu służby w 3. Dywizji Strzelców Karpackich (3. DSK) od 10.10.1942 r. do 1943 r. Fotografie przedstawiają: portrety grupowe żołnierzy 3 DSK; przejazd z Palestyny do Iraku w czasie od 10.10.1942 do 17.10.1942 r., przejazd do Mosulu w listopadzie 1942; przejazdu króla Iraku Fajsala II w Bagdadzie; bazar i zabytki w Mosulu; obozy 3. DSK w Mosulu w zimie 1942/1943 r. i w Dżalaula w Iraku w 1943 r.; sceny uliczne, zabytki i krajobrazy w Palestynie i Iraku.

Dates
Starting date
1942
Closing date
1943
Material description
The media type

Pliki cyfrowe

Number of volumes
1
Place of storage