IPN Wr 110/9

IPN Wr 110/9

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 110/9
Dawna sygnatura
04772/55/5
Sygnatura wytwórcy
3/48
Opis zawartości
Tytuł

Sprawozdania z przeprowadzonych kontroli w jednostkach organizacyjnych Brygady

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1948
Data końcowa
1948
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1