IPN Wr 209/19

IPN Wr 209/19

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 209/19
Opis zawartości
Tytuł

Kowalski Jan, Malinowski Andrzej, Pod wojskową dyktaturą (Między „zamrożeniem" a „restauracją"), Warszawa 1981-1982

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1982
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1